Silvester

Pelias in Fineus

NOVOSTI ZNANE NAPAKE POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA (FAQ)

NOVOSTI

Nova različica programa Silvester Pelias (9.0.0.5)

dodano 22.01.2018
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Pelias/Setup.htm objavljena nova različica programa Silvester Pelias (9.0.0.5).

Spremembe glede na verzijo Silvester Pelias 8.0.0.3:

Dodana blokada priprave davčnega obračuna DDPO za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. 1. 2018. Za pripravo in oddajo davčnih obračunov DDPO, ki se nanašajo na davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. 1. 2018 dalje, je v pripravi nova programska podpora, ki bo na voljo na eDavkih predvidoma konec januarja 2018. Za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1.1.2018 dalje, oddaja davčnih obračunov DDPO z uporabo aplikacije Silvester Pelias ne bo več možna.

Poleg tega nova verzija vsebuje:

 • V Obrazcu je v splošnem delu namesto sklopa podatkov za uporabnike ekonomskih con dodana izjava za zavezance, ki se bodo opredelili kot del mednarodne skupine podjetij, katere skupni konsolidirani prihodki v poslovnem letu, neposredno pred poslovnim letom poročanja so enaki ali presegajo 750.000.000 evrov. Če bodo zavezanci to izjavo označili, bodo morali izpolniti podatke v novo prilogo Obvestilo CbCR. Izjava in obvestilo sicer nista sestavni del samega davčnega obračuna DDPO, jih pa zavezanci morajo izpolniti in predložiti hkrati z obračunom z isto programsko podporo. Več…
 • Novo prilogo Obr.Samoprijava-1, ki nadomešča prejšnjo prilogo 4 po ZDavP-2 in omogoča oddajo davčnega obračuna DDPO kot samoprijave po 55. členu ZDavP-2 in po 140.a členu ZDavP-2.

Nova različica programa Silvester Fineus (9.0.0.5)

dodano 22.01.2018

Obveščamo vas, da je bila dne 22. 1. 2018, na spletnem naslovu http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Fineus/Setup.htm objavljena nova različica programa Silvester Fineus (9.0.0.5).

Spremembe glede na verzijo Silvester Fineus 8.0.0.8:

Dodana blokada priprave davčnega obračuna DDD-DDD za davčno leto 2018. Za pripravo in oddajo davčnih obračunov DDD-DDD, ki se nanašajo na davčna obdobja od vključno 1. 1. 2018 dalje, je v pripravi nova programska podpora, ki bo na voljo na eDavkih predvidoma konec januarja 2018. Za davčno leto 2018 oddaja davčnih obračunov DDD-DDD z uporabo aplikacije Silvester Fineus ne bo več možna.

ZNANE NAPAKE

ID Sistem Napaka Obhodna rešitev Stanje Odprava Opomba

Trenutno ni znanih napak.

Nazaj na vrh

POGOSTA VPRAŠANJA (FAQ)

Kazalo vprašanj

Gumb 'Namesti' na spletnih straneh /Fineus/Setup.htm ali /Pelias/Setup.htm se ne odzove.
Kaj naredim, če namestitev javi eno od naslednjih napak:
 • 'Can not download files…'
 • 'Unable to retrive application files. Files corrupt in deployment. (Exception occurred...)
 • 'C:/DOCUMENT/jERMOL/local/TEMP/vsd2d.TMP/DOTNETFX/DOTNETFX.EXE" has changed since it was initially published'
Kaj naredim, če namestitev javi naslednjo napako: 'Click once fails to download files wherethere is a proxy that requires authentication'?
Ali so na voljo nove verzije programa? Ali moram skrbeti za nameščanje novih verzij in kako to storim?
Kaj moram storiti, da dostavim podatke DURS-u?
Pri zagonu me program vpraša za lokacijo podatkov. Katero lokacijo lahko izberem?
Ali lahko naknadno spremenim lokacijo podatkov, ki sem jo nastavil ob prvi uporabi aplikacije?
Kako vnesem podatke v prazno tabelo obrazca?
Katere priloge je potrebno izpolniti oz. priložiti obračunu?
Kako popravim obračunsko obdobje?
Kako izbrišem prilogo?
Ali je mogoče v program uvoziti podatke o zavezancih?
Kako natisnem priloge?
Kako oddam podatke na DURS?
Po naložitvi nove verzije programa silvester pelias imam obračune še vedno na starih obrazcih. Kaj naj naredim?
Obrazca ne morem oddati, ker mi na eDavkih javlja napako napačne xml strukture, čeprav imam zadnjo različico programa.
Ročni izbris obrazca. Kako izbrišem obrazec, ki ima status Oddan/Pripravljen za DURS/Prenesen?
Težava z direktno oddajo na eDavke pri x64 operacijskih sistemih.

Gumb 'Namesti' na spletnih straneh /Fineus/Setup.htm ali /Pelias/Setup.htm se ne odzove.

Preverite, ali imate nameščen Internet Explorer 5.01 ali novejšega. Namestitev ClickOnce je mogoča izključno z uporabo Internet Explorer-ja. V primeru, da nimate Internet Explorer-ja oziroma imate kakšne druge težave, lahko aplikacijo namestite tudi ročno.

Nazaj na vrh    Nazaj na kazalo

Kaj naredim, če namestitev javi eno od naslednjih napak:
 • 'Can not download files…'
 • 'Unable to retrive application files. Files corrupt in deployment. (Exception occurred...)’
 • 'C:/DOCUMENT/jERMOL/local/TEMP/vsd2d.TMP/DOTNETFX/DOTNETFX.EXE" has changed since it was initially published'

Preverite ali so izpolnjene vse zahteve glede strojne in programske opreme. Če imate težave z namestitvijo .NET Framework 2.0 priporočamo, da si ga namestite ločeno. V primeru kakšnih nejasnosti preberite še Navodila za namestitev aplikacije. Sicer program namestite ročno.

Nazaj na vrh    Nazaj na kazalo

Kaj naredim, če namestitev javi naslednjo napako: 'Click once fails to download files where there is a proxy that requires authentication'?

ClickOnce ima težave s proxy strežniki. Gre za Microsofotvo napako. Program namestite ročno.
Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Ali so na voljo nove verzije programa? Ali moram skrbeti za nameščanje novih verzij in kako to storim?

Nameščanje novih verzij je priporočljivo, obvezno pa je, če naletite na kakšne napake v programu, ki so bile odpravljene v novejši verziji. Nove verzije aplikacije se namestijo avtomatsko, razen če ste aplikacijo namestili ročno.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Kaj moram storiti, da dostavim podatke DURS-u?

Najprej je potrebno vnesti podatke zavezanca, tako da kliknete gumb 'Zavezanci' v orodni vrstici. Po končanem vnosu izberete pravkar vnesenega zaveznaca s pomočjo gumba 'Poišči zavezanca'. Izberete obdobje in kliknete gumb 'Naloži obrazec'. Vnesete podatke v obrazec. Vnesete morebitne priloge. Nato izberete gumb 'Priprava za DURS'. Program vam bo javil morebitne napake, ki jih lahko odpravite, in nato ponovite prenos na DURS.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Pri zagonu me program vpraša za lokacijo podatkov. Katero lokacijo lahko izberem?

Lokacijo podatkov je mogoče določiti le ob prvem zagonu. Lokacija podatkov pomeni, kje bodo obrazci, ki jih boste vnesli, shranjeni. Zelo priporočamo, da pustite prednastavljeno lokacijo. Posebej opozarjamo, da ne izbirajte namizja kot lokacije za shranjevanje podatkov, ker uporabniki pogosto po nesreči izbrišejo datoteke.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Ali lahko naknadno spremenim pot podatkov, ki sem jo nastavil ob prvi uporabi aplikacije?

To je sicer možno vendar pa zahteva nekaj spretnosti in natančno upoštevanje spodnjih navodil:

 1. korak: Kopiranje podatkov na novo lokacijo. (Če podatkov še niste vnašali, lahko ta korak izpustite).

Vsebino mape, kjer so podatki, prekopirajte na novo lokacijo. Podatek o mapi s podatki lahko preberete v vizitki (Pomoč/Vizitka). Če dvakrat kliknete na napis Podatki se vam mapa odpre v raziskovalcu.

 2. korak: Nastavitev poti podatkov na novo lokacijo.

Popravek nastavitve poti podatkov je tudi potrebno naredit ročno. Nastavitev poti se nahaja v datoteki SilvesterPeliasUserSettings.xml, ki se nahaja na lokaciji uporabnika in je odvisna od operacijskega sistema. Če podatkov še niste vpisovali, lahko konfiguracijsko datoteko enostavno zbrišete. Ob naslednjem vstopu vas bo program ponovno vprašal za pot in si izberete novo mapo, kjer boste shranjevali podatke.

 • Windows 98 (ENG) = C:\Windows\Local Settings\Application Data
 • Windows 98 (SLO) = C:\Windows\Podrocne nastavitve\Podatki o aplikaciji
 • Windows 2000 = C:\Documents and Settings\Uporabnik\Local Settings\Application Data
 • Windows XP = C:\Documents and Settings\Uporabnik\Local Settings\Application Data
 • Windows 7 = C:\Users\Uporabnik\AppData\Local

Odprete datoteko z urejevalnikom (npr Beležnica - Notepad) in popravite vsebino podatka Data Folder.

Primer:

<DataFolder>C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\Silvester.Pelias\</DataFolder>

Spremenite v

<DataFolder>O:\Silvester.Pelias\</DataFolder> če želite, da se podatki shranjujejo v mapo O:\Silvester.Pelias\

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Kako vnesem podatke v prazno tabelo obrazca?

Podatke v priloge vnesete tako, da kliknete v prvo vrstico tabele. Vrstica je sive barve, kar nekatere uporabnike zmede. V to vrstico vnesete ustrezne podatke. Takoj zatem se kreira nova prazna siva vrstica za nove podatke. Če je bil obrazec že poslan, kliknite gumb Uredi. Obrazec boste seveda morali ponovno poslati.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Katere priloge je potrebno izpolniti oz. priložiti obračunu?

Program označi prilogo kot obvezno/neobvezno glede na to, katere podatke je vlagatelj vpisal v osnovni obrazec. Priloge, ki jih morajo zavezanci oddati, so bile objavljene v uradnem listu.

Pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb priloge 3 ni potrebno oddati zavezancu, ki izpolni izjavo v skladu s 1. točko prvega odstavka metodologije in je podatke dejansko predložil AJPES-u.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Kako popravim obračunsko obdobje?

Obračunskega obdobja ni mogoče popraviti. Če obrazcev še niste pripravili/poslali na Durs, lahko obrazec izbrišete in ponovno vneste. Če pa so podatki že pripravljeni/poslani na Durs, boste morali fizično izbrisati datoteko obračuna in seveda obrazec ponovno vnesti.

Datoteka se nahaja v mapi C:\Documents and Settings\uporabnik\My Documents\Silvester.Fineus(Pelias)\Sent (če niste spreminjali lokacije podatkov):

 1. Do poti s podatki najlažje pridete tako, da odprete vizitko (Pomoč/Vizitka). Če dvakrat kliknete na napis »Podatki«, se vam bo mapa odprla v raziskovalcu. Znotraj nje boste našli mapo Sent.
 2. Sedaj morate poiskati še ustrezno datoteko. Ime datoteke je podobno tej: DDPO_DS11111111_OD01012006_DO31122006_E0_SO.xml, pri tem je:
  • 11111111 – davčna številka
  • OD01012006 – obdobje od 1.1.2006
  • DO31122006 – obdobje do 31.12.2006
Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Kako izbrišem prilogo?

Odprem prilogo, v orodni vrstici izberem 'odstrani prilogo' in brisanje potrdim s pritiskom na gumb 'Da'('Yes').

Pri obrazcih, ki imajo status 'Pripravljen za Durs', morate najprej spremenit status, kar storite tako, da v orodni vrstici kliknete na gumb 'Uredi' ter potrdite prehod statusa.

Ko obrazec pridobi vnosni status, lahko prilogo zbrišete z gumbom 'Odstrani prilogo'.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Ali je mogoče v program uvoziti podatke o zavezancih?

Program ne podpira uvoza. Podatke je potrebno ročno vnesti.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Kako natisnem priloge?

Ko pritisnete gumb 'Natisni', dobite možnost tiskanja samo osnovnega obrazca ali osnovnega obrazca skupaj s prilogami. Samo določene priloge posebej pa ni mogoče natisniti. Na počasnejših računalnikih bo tiskanje trajalo malo dlje.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Kako oddam podatke na DURS?

S klikom na gumb 'Priprava za Durs' dobite sledečo okno:

Na njem lahko izbirate, na kakšen način želite dostaviti podatke na DURS. Prva možnost je pošiljanje neposredno na eDavke. Za to možnost potrebujete nameščeno ustrezno digitalno potrdilo. Druga možnost je shranjevanje datoteke na poljubno mesto. To datoteko nato uvozite in oddate preko portala eDavki.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Po naložitvi nove verzije programa silvester pelias imam obračune še vedno na starih obrazcih. Kaj naj naredim?

Če je bil obrazec že vnesen s starim programom, na verziji obrazca 046/07 (to vidite v naslovu nad podatki kot verzija dokumenta), je podatke nemogoče prenesti v novo verzijo obrazca (005/09), ker sta preveč različni. In program vedno omogoča vpogled in popravljanje vseh že vnesenih obračunov, tudi starih, na tisti verziji obrazca, kot so bili vnešeni.

Če imate staro verzijo obrazca, ga brišite (gumb Izbriši zgoraj) in nato znova odprite obračun za 2008. Odprl se bo na novi verziji obrazca.

Če ste pa obračun v programu že "oddali za DURS", brisanje iz programa ni mogoče. Potrebno je brisati datoteko, v kateri so podatki. Če tega ne znate sami, pokličite HelpDesk RRC.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Obrazca ne morem oddati, ker mi na eDavkih javlja napako napačne xml strukture, čeprav imam zadnjo različico programa.

Na eDavkih pride do zavrnitve obrazca zaradi napačne xml strukture, najpogosteje, ker uporabniki ne vnašajo podatkov v pravilno različico dokumenta. Vnašati začnejo podatke, ko v program Silvester še ni objavljenega novega obrazca.

Program se ob spremembah posodablja, verzije programa se višajo. Medtem, ko se obrazci v program dodajajo in so vezani na obračunsko obdobje. Nov obrazec (ali nova različica programa) NE popiše starega obrazca. Uporabniki, ki imajo vnesen napačen obrazec ga morajo zbrisati in vnesti novega. Če je obrazec delovna različica ga lahko izbrišejo z gumbom Izbriši. V nasprotnem primeru glej – ročni izbris obrazca (FAQ )

Na primer: Ko uporabniki vnašajo podatke za obračunsko obdobje 2013 v star obrazec Različica dokumenta št. 077/12 še pred objavo nove različice dokumenta št 109/13.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Ročni izbris obrazca. Kako izbrišem obrazec, ki ima status Oddan/Pripravljen za DURS/Prenesen?

Ročni izbris je potreben v primerih:

 • nepravilne Verzije dokumenta. Na primer: Imate zadnjo Verzijo programa (npr. 5.0.0.19), vendar ste vnašali podatke (za npr. leto 2012) v staro Verzijo dokumenta (npr. 067/10), še predno je bila objavljena nova Verzija dokumenta (npr. 077/12).
 • napačno vnesene DŠ zavezanca;
 • napačno določenega obračunskega obdobja.

Obrazca ne morete več brisati iz samega programa z gumbom Izbriši, ker ni več »Delovna verzija« ampak ima status Oddan/Prenesen/Pripravljen za DURS.

Pred izbrisom predlagamo, da si star obrazec natisnite, ker boste morali podatke na novo vnesti. Osnovni podatki zavezancev ostanejo (Naziv, DŠ, MŠ..).

Odprete program Silvester Pelias (Silvester.Fineus). V prvi orodni vrstici kliknete na Pomoč in izberete Vizitka.

V Vizitki se s puščico postavite na besedo Podatki in dvokliknite z levim miškinim gumbom, da se vam odpre pot v raziskovalcu.

Navedena pot se odpre v raziskovalcu. Osnovna mapa je Silvester.Pelias (Silvester.Fineus), ki ima 5 podmap: Archive, Draft, Export, Migration, Sent, kjer se shranjujejo obrazci v *.xml strukturi.

Odprete mapo DRAFT in poiščete želeni obrazec. V mapi se nahajata dve datoteki za istega zavezanca z različnima končnicama (*.bak in *. xml).

Ime obrazca je sestavljeno v programu:

 • Silvester Pelias: DDPO_DSxxxxxxxx_ODddmmllll_DOddmmllll_E0_SO.xml (v mapi Draft se nahaja ista datoteka s končnico *.bak)
 • Silvester Fineus: DDD_DSxxxxxxxx_ODddmmllll_DOddmmllll_E0_SO.xml (samo v mapi Draft: DDPO_DS*.bak)

Legenda sestavljenega imena obrazca:

 • xxxxxxxx = 8 mestna DŠ zavezanca
 • ddmmllll = dan, mesec, leto obračunsko obdobje obrazca

V mapi DRAFT poiščete obrazec po DŠ in obračunskem obdobju ter ga izbrišete. Izbrisati morate obe datoteki .bak in .xml.

Nato odprete mapo SENT in tudi tu izbrišete *.xml datoteko za tega zavezanca.

Program Silvester Pelias (Silvester Fineus) zaprete in ponovno odprete, da bo zaznal izbris.

Za želenega zavezanca nato naložite nov obrazec s pravilnim obračunskim obdobjem. Preverite Verzijo dokumenta, ki je istočasno št. Uradnega lista v katerem je bil objavljen Pravilnik, ki določa vsebino obrazca.

Na primer: Verzija dokumenta za obračunsko obdobje 2012 je 077/12. Za obračunsko obdobje 2013 in naprej (do morebitne nove objave v Uradnem listu) je Verzija dokumenta 109/13.

OPOZORILO: Ko je objavljen Pravilnik, ki določa vsebino obrazca v Uradnem listu, lahko uporabniki pričakujejo, da bo malo kasneje dodan nov obrazec tudi v programu Silvester. Pred tem se NE sme izpolnjevati star obrazec, ker nov obrazec (ali nova verzija programa) ne bo popisal starega in bo potreben izbris obrazca ter ponoven vpis podatkov. Predlagamo, da ažurno spremljate obvestila na spletni strani eDavki.

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Težava z direktno oddajo na eDavke pri x64 operacijskih sistemih.

Silvester se na 64 bitnih sistemih zažene kot 64 bitni program, zaradi tega prihaja do težav pri dostopanju do ActiveX komponente za podpis, ki je 32 bitna.

Potrebna je odstranitev aplikacije Silvester Pelias ali Silvester Fineus:

in ponovno namestitev Silvestra (32 bit) naslednjih naslovov:

Silvester Pelias:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/x86/Pelias/Setup.htm

Silvester Fineus:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/x86/Fineus/Setup.htm

Nazaj na vrh     Nazaj na kazalo

Dodatna vprašanja

Za ostale informacije pišite na:

edavki.durs@gov.si za vprašanja glede uvoza v eDavke

helpdesk@rrc.si za vprašanja glede programa Silvester